Наставни предмет Еластопластична анализа линијских система